A DotEnergo Zrt. hírei

5. Díjak, jogszabályok, üzletszabályzat és egyéb információk

157/2005 Kormány rendelet 3.sz. melléklet 26.4. pontjában szereplő előírás szerinti hőközpont azonosítók

Üzletszabályzat

A felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos elérhetőségek

Vevőszolgálati iroda címe: H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. telefonszám: +3652531091 e-mail cím: dotenergo2@dotenergo.hu telefax: +3652531090

Feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekképviseletek elérhetősége

Területileg illetékes Fogyasztóvédelmi szervezet: Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége H-4024 Debrecen, Szent Anna u. 36.

Külön jogszabályban meghatározott információk

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet Letöltheti ide kattintva
2005. évi XVIII. törvény
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, a végrehajtásról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben. Letöltheti ide kattintva
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról. Letöltheti ide kattintva
51/2011. (XII.01.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról. Letöltheti ide kattintva
Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2007(VI. 28.) Ö. r. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól.

Távhő szolgáltató és a távhő termelő közötti vásárlási ás és ár megállapítási célú megállapodások

Szerződés

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN ELÉRHETŐ, A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSOK FELTÉTELEI, PÁLYÁZATOK ADATAI

A Dotenergo Zrt. távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatást nem vesz igénybe.

Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/C§ (1) b,-c, pontok

A Dotenergo Zrt. mint távhőszolgáltató és a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzat területén közszolgáltatás ellátására kötött megállapodással ill. hőszolgáltatási és ármegállapítási célú megállapodással nem rendelkezik. Ilyen megállapodások a Társaság és az Önkormányzat között nincsenek. Társaságunknak, mint hőszolgáltatónak csak a Debreceni Egyetemmel van hőszolgáltatási célú megállapodásai, tehát nem rendelkezik lakossági fogyasztóval.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására vonatkozó 157/2005. (VIII.15) Korm. Rendelet 3. melléklet, 26.3.8. pont

A működési területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek elérhetősége azért nem található meg a www.dotenergo.hu honlapon, mert a Dotenergo Zrt. nem minősül nagyvállalatnak, így nem kötelező számára az energetikai auditálás. Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedésekkel, programokkal kapcsolatban a honlapon a Céginformációk valamint a Szolgáltatásaink pontban kerültek megfogalmazásra a már elvégzett, illetve alkalmazott intézkedések, beruházások. A további energiahatékonyság növelése érdekében a konkrét véghezviteli programok még nem fogalmazódtak meg, az ügymenet az igények, valamint azokhoz kapcsolódó lehetőségek felmérése fázisában van.2019.05.21.